Охридска банка и Европската банка за обнова и развој

кофинансирање со поврат на средства во износ од15% до  20% од фактурната вредност на услугите извршени во ЈанПласт-ДВ...

A++ наменски кеш кредити за финансирање енергетско ефикасни производи

 

Изворот на средствата е од кредитната линија која е дел од програмата за финансирање на зелена економија во Западен Балкан (Western Balkans Green Economy - GEFF), со која Европската банка за обнова и развој (EBRD) поддржува и финансира инвестиции и проекти за енергетска ефикасност на домаќинствата во Македонија.

Искористете ги поволностите на наменските А++ кредити на Охридска банка Сосиете Женерал, инвестирајте во технологиии со повисоко ниво на енергетска ефикасност и побрзо дојдете до енергетско ефикасен дом.

Успешно имплементираните проекти се прифатливи за инвестициски грантови од 15% до 20% од вредноста на инвестицијата.   

Основни карактеристики

 

  • Поволна каматна стапка од 5,5%;

  • До 20% поврат на средства од износот на одобрениот кредит;

  • Можност за дополнителна заштита со вклучување на животно осигурување во Вашиот кредит.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ